Blir lettere å flytte pensjonen

Jus. Kommuner som flytter sin pensjonsordning, får med seg en større del av gevinsten fra gammel til ny leverandør.
Konsernsjef Sverre Thornes i KLP mener endringen i flyttereglene for pensjonsordninger er til glede for kommuner og fylkeskommuner som slås sammen. Foto: Skjalg Bøhmer Vold, KLP

Finansdepartementet fastsatte nylig en forskriftsendring som begrenser forsikringsselskapenes adgang til å holde tilbake deler av det såkalte kursreguleringsfondet ved flytting. I praksis betyr det at kommuner som flytter pensjonsløsningen sin, får med seg mer pensjonskapital ved bytte av leverandør.

Endringen gjøres gjeldende fra årsskiftet.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.