Seier i Høyesterett for avlaster

Jus. Kommunen tapte strid om etterbetaling av lønn og feriepenger og etterinnmelding i tjenestepensjonsordning.
Uenigheten mellom arbeidstakeren og Audnedal kommune er ikke en tariffstrid. Uenigheten fram til 2016 var knyttet til hva som etter loven er å anse som en arbeidstaker, skriver Høyesterett. Foto: Terje Lien

Uenigheten om lønnskravet mellom avlasteren og Audnedal kommune henger sammen med spørsmålet om en avlaster skulle betraktes som en arbeidstaker og om for hvor lang tid tilbake man kan kreve å få etterbetalt lønn.

Avlasteren jobbet for Audnedal kommune fra 2012 til 2017, og arbeidet var da regulert i flere kortvarige oppdragsavtaler. Men gjennom to dommer i 2013 og 2016 slo Høyesterett fast at avlastere under gitte forutsetninger var arbeidstakere og ikke oppdragstakere. Dette spørsmålet er av betydning for om man omfattes av tariffavtalens bestemmelser om sykepenger, medlemskap i pensjonsordning og feriepenger.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.