Høyesterett forkastet anke fra nye Narvik

Jus. Fellesnemnda for nye Narvik får ikke saksøke staten i grensestriden knyttet til delingen av Tysfjord.
Fellesnemnda handler på vegne av den fremtidige kommunen. Frem til den nye kommunen er stiftet, må partsevnen ligge hos de kommunene som skal slås sammen. Etter sammenslåingen vil den nye kommunen ha partsevne, mener Høyesteretts ankeutvalg. Grafikken viser kommunevåpnene til Tysfjord, Ballangen og Narvik.

Høyesteretts ankeutvalg har kommet til at fellesnemnda for nye Narvik er en type sammenslutning som etter lovverket kunne hatt såkalt partsevne, men at nemnda mangler en slik «fasthet» som loven krever. I dette ligger det at fellesnemnda er en midlertidig organisasjon som legges ned i det øyeblikk det nye kommunestyret konstitueres. I dette konkrete tilfellet skal Narviks nye kommunestyre konstitueres i morgen, torsdag 17. oktober.

Ankeutvalget viser til at fellesnemnda handler på vegne av den nye kommunen og fram til den nye kommunen er opprettet må partsevnen ligge hos de kommunene som skal slås sammen. Etter sammenslåingen er det den nye kommunen som vil ha partsevne.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.