Fredrikstad får bot i varslingssaker

Jus. Politiet har gitt Fredrikstad kommune en bot på 500.000 kroner for gjengjeldelse mot tre varslere. Kommunen har ennå ikke tatt stilling til om de vil godta boten eller la saken gå til retten.
Ordfører Jon-Ivar Nygård vil foreløpig ikke kommentere boten. Arkivfoto: Terje Lien

Boten gjelder brudd på flere av arbeidsmiljølovens bestemmelser, blant annet forbudet mot gjengjeldelse etter varsling, at arbeidstaker skal beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre, og at arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig.

Varslingssakene som ligger bak, går helt tilbake til 2012. Tre ansatte på teknisk begynte da å varsle om ulovlig bruk av den såkalte anleggsbidragsmodellen og om gjengjeldelse.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.