Fikk medhold i beslutning om å avlyse konkurranse

Jus. Det var saklig grunn til å avlyse en konkurranse om rehabilitering av Ivar Aasen-bygget, mener lagmannsretten, men retten gir kommunen kritikk for dårlig planlegging.
Ivar Aasen-bygget eies av Volda kommune, men er tilholdssted for Høgskulen i Volda. Foto: Høgskulen i Volda

Det var tilbake i 2016 at Volda kommune vedtok å gjennomføre et energispareprogram for kommunale bygg, og kommunen ønsket også en innvendig og utvendig oppgradering av Ivar Aasen-bygget som kommunen eier. I tillegg ønsket man å bygge en ny tredje etasje på bygget. Det er Høgskulen i Volda som holder til i bygget.

I november 2016 ble Prosjektbygg AS tildelt kontrakten, men i februar året etter sendte kommunen brev til Prosjektbygg hvor de skrev at konkurransen var avlyst fordi forutsetningene for prosjektet var betydelig endret og at grunnlaget for å inngå kontrakt ikke lenger var til stede. Prosjektbygg tok ut stevning i april 2017, men tapte saken da den var oppe i Søre Sunnmøre tingrett i mars 2018. Prosjektbygg anket og anken er nå behandlet av Frostating lagmannsrett.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.