Sykemelding gir ikke automatisk rett til sykepenger

Jus. Arbeidsgiveren aksepterte ikke sykmeldingen og skrev til NAV at saken ble oppfattet som trygdesvindel. Nå har Høyesterett avsagt dom i saken. 
Høyesterettsdommen har relevans for KS-bedrifts medlemmer, mener KS-bedrift. Foto: NTB Scanpix

Høyesterett har i dom av 10. desember 2018 tydeliggjort at sykmelding fra legen ikke automatisk gir rett til utbetaling av sykepenger fra folketrygden, skriver KS bedrift på sine nettsider. 

Den aktuelle saken omhandler en kvinne som ble sykmeldt av sin fastlege som følge av alvorlig sykdom hos kvinnens sønn. Sykmeldingen hadde ikke direkte årsak i kvinnens egen sykdom, det var sønnens nylig oppståtte hjertefeil som førte til kvinnens arbeidsuførhet. 

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.