Avlaster vant fram med lønnskrav

Jus. En avlaster vant fram i Agder lagmannsrett med krav om etterbetaling av 130.000 kroner i lønn og feriepenger. 
An avlaster i Audnedal kommune saksøkte kommunen i februar 2017 med krav om etterbetaling av lønn og feriepenger. Nå har hun vunnet fram i Agder lagmannsrett. Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB scanpix

Etter ikke å ha nådd gjennom med sitt krav i tingretten, har avlasteren fått fullt medhold i ankesaken i Agder lagmannsrett. Striden har stått om fra hvilket tidspunkt kravet om etterbetaling fra Audnedal kommune kan gjøres gjeldende. Kvinnen krevde etterbetaling fra februar 2014, kommunen tilbød etterbetaling fra november 2016.

Avlasterens advokat Børge Benum i Forbundsadvokatene (Fagforbundet) er fornøyd med dommen.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.