Vil gå videre med e-postgransking

Jus. Kontrollutvalget i Grimstad vil ha vurdert på nytt om det vil være lovlig å granske ansattes e-poster i det som kalles helsekjøpsaken, etter at én utredning reiser tvil om det.
Leder Gunnar Topland (H) og resten av kontrollutvalget vil komme til bunns i saken om de ulovlige helseinnkjøpene. Arkivfoto: Stein Harald Øigård, Agderposten

Ordfører Kjetil Glimsdal (KrF) står på motsatt side og ønsker ingen ny vurdering. Kommunestyret avgjør spørsmålet mandag.

Valget står i praksis mellom å sette en sluttstrek for videre gransking, eller å forsøke å komme til bunns i hvem som inngikk avtalene og hvorfor firmaet som fikk dem, ble valgt. Dette finnes det lite dokumentasjon på.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.