KS-leder Gunn Marit Helgesen og hovedstyret mener at kommunene som er best på integrering fortsatt bør få bosette flyktninger. Arkivfoto: Terje Lien

KS vil ha flere flyktninger

KS utfordrer regjeringen til å ta imot flere overføringsflyktninger til Norge, for å beholde kompetanse som er bygget opp i kommunene.

Flyktningtilstrømmingen til Norge nådde en topp i 2015 med 31.000 personer. Økningen var forventet å fortsette, så alle kommuner ble anmodet om å ta imot flyktninger.

400 kommuner stilte opp, men siden har antall flyktninger til Norge falt kraftig. Neste år forventes det å komme 4.400 personer. Derfor skal IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) nå lage en modell for fordeling mellom kommunene i 2018.  

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.