Flyktninger som fortsatt går i introduksjonsprogrammet, skal kunne bruke mer tid på grunn av koronaen og smitteverntiltakene, foreslår Kunnskapsdepartementet.

Flyktninger som fortsatt går i introduksjonsprogrammet, skal kunne bruke mer tid på grunn av koronaen og smitteverntiltakene, foreslår Kunnskapsdepartementet.

Illustrasjonsfoto: Ragnhild Sved
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Hasteutvider tiden i introprogrammet

På grunn av koronakrisen vil regjeringen gjøre en hastig lovendring slik at innvandrere kan gå lenger i introduksjonsprogrammet.

I forslaget til lovendring viser Kunnskapsdepartementet til at koronaen og smitteverntiltakene kan ha negative konsekvenser for deltakere i introduksjonsprogrammet ved at læringsutbyttet blir mindre.

Samtidig er det blitt høy arbeidsledighet, og det vil bli svært vanskelig for dem med lav formell kompetanse og liten yrkeserfaring å komme i jobb i tida framover, påpeker departementet.