– Norge er forpliktet av Barnekonvensjonen. Det innebærer at prinsippet om barnets beste alltid skal legges til grunn i alle avgjørelser som gjelder barn, også barn på flukt, sier forbundsleder Mimi Kvisvik i FO til NTB. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Flyktningbarn må vente halvannet år på bosetting

Flyktningbarn må nå normalt vente mellom 11 og 17 måneder på å bli bosatt i fosterhjem eller bofellesskap. Måten regjeringen har valgt å håndtere dette på får flere til å reagere.

Kun én av fire blir bosatt innen fristen på tre måneder som myndighetene har satt.

– Nå må regjeringen få saksbehandlingstiden ned. Ventetiden er skadelig for alle, men verst for disse barna. Mange av dem har vært på flukt lenge og trenger desperat å få retning og trygghet i livet. Saker til barn og til de som åpenbart får bli, må prioriteres i saksbehandlinga, sier SVs stortingsrepresentant Karin Andersen til NTB.

Hun foreslår at Norge for eksempel kan bruke SOS barnebyer som modell for barn som søker asyl alene.

Sprengt kapasitet

Ifølge VG viser nye tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet at antallet som blir bosatt innen fristen, er 41 prosentpoeng lavere enn på samme tid i fjor. Årsaken er at kapasiteten er sprengt som følge av den kraftige økningen i asylsøkere i år.

Barn under 15 år må nå regne med å vente fire måneder på intervju, tre måneder på svar og i underkant av fire måneder på å bli bosatt, altså totalt elleve måneder.

De mellom 15– 18 år må regne med å vente sju måneder på intervju, fem måneder på svar og i overkant av fem måneder på å bli bosatt, altså 17 måneder totalt.

– Uforsvarlig, mener FO

Fellesorganisasjonen (FO) er kritisk til regjeringens vedtak om at det i ekstraordinære situasjoner kan gis unntak fra kravene i kvalitetsforskriften i barneverninstitusjoner for å håndtere den økte ankomsten av enslige mindreårige asylsøkere under 15 år.

«Unntak fra kravene i kvalitetsforskriften vil i praksis bety reduserte krav til bemanning og kompetanse i barneverninstitusjonene. FO mener det vil være uforsvarlig å senke kvalitetskravene», skriver de i en uttalelse.

Organisasjonen er redd for at denne endringen særlig vil ramme omsorgssentrene og bidra til forskjellsbehandling av en gruppe barn.

– I stedet for å sette i verk tiltak for å bedre disse barnas situasjon, velger regjeringen å redusere tilbudet til barn under 15 år på omsorgssentre og barneverninstitusjoner. Dette kan vi ikke være kjent med. Norge er forpliktet av Barnekonvensjonen. Det innebærer at prinsippet om barnets beste alltid skal legges til grunn i alle avgjørelser som gjelder barn, også barn på flukt, sier forbundsleder Mimi Kvisvik i FO til NTB.

Savner stortingsbehandling

Hun sier videre at det er problematisk at regjeringen alene kan endre forskrifter av så stor prinsipiell og praktisk betydning.

– Konsekvensene av disse endringene er så pass store at de burde vært behandlet av Stortinget, sier Kvisvik.

FO er det største forbundet for blant andre barnevernspedagoger og sosionomer som er de største utdanningsgruppene innen barnevernet.

(©NTB)