Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) mener kunnskap og kompetanse er nøkkelen til bedre integrering og overfører derfor flere årsverk til fylkeskommunene. Foto: Marte Garmann
Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) mener kunnskap og kompetanse er nøkkelen til bedre integrering og overfører derfor flere årsverk til fylkeskommunene. Foto: Marte Garmann
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

30 IMDi-årsverk overføres fylkeskommunene

Fylkeskommunene får større ansvar og nye oppgaver på integreringsfeltet. 

Med regionreformen besluttet Stortinget å gi fylkene større ansvar og nye oppgaver på integreringsfeltet. Nå har regjeringen bestemt at 30 av 70 årsverk fra IMDis seks regionkontor overføres til fylkeskommunene som en del av reformen.

– Fylkene har ansvaret for kompetansepolitikk, videregående opplæring og lærlinger. Regjeringens integreringsstrategi er tydelig på at kunnskap og kompetanse er nøkkelen til bedre integrering. I samarbeid med kommunene vil regionene kunne overta disse oppgavene og utføre dem på en god måte, sier kunnskaps- og integreringsminister  Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

Nasjonalt IMDi-kontor 

Regjeringen oppretter samtidig et nytt nasjonalt kontor for IMDi i Narvik.

–  Kontoret i Narvik får 20 årsverk i første omgang, men skal på sikt bygges opp til 30 årsverk. For å sikre god gjennomføring av regjeringens integreringspolitikk og IMDis nasjonale oppgaver, er det naturlig å samle kompetanse og bygge opp sterke fagmiljø også utenfor Oslo, sier Sanner.

I dag har IMDis regionkontor i Narvik 12 årsverk. I en overgangsperiode på inntil to år vil det også være en enhet i Bergen med mellom 8 og 10 ansatte. Dette vil ifølge Sanner gi IMDi fleksibilitet til å omstille seg.

Ut av Oslo

Regjeringen har etablert og flyttet godt over 800 statlige arbeidsplasser ut fra Oslo.

– Dette vil bidra til å styrke regionale arbeidsmarkeder og skape nye muligheter både for folk og lokalsamfunn. Med et større lokalt tilbud av karrieremuligheter kan flere vende tilbake til hjemstedet etter fullført høyere utdanning, sier Sanner.