– Bortimot én av tre asylsøkere i fjor var fra Tyrkia, sier direktør Frode Forfang i UDI. Foto: UDIUDI

2.654 asylsøkere til Norge i fjor – 900 færre enn året før

Antallet asylsøkere faller videre. Til sammen søkte 2.654 personer om asyl i Norge i fjor, noe som er det laveste antallet siden midten av 90-tallet.

Det er tredje år på rad hvor antallet asylsøkere ligger omtrent på dette nivået. I 2016 kom det 3.460 asylsøkere og i 2017 kom det 3.560, men disse tallene inkluderer henholdsvis 257 og 1.252 relokaliserte asylsøkere som Norge hentet i Hellas og Italia, opplyser Utlendingsdirektoratet (UDI).

– Det kan se ut som asylankomstene har stabilisert seg på et betydelig lavere nivå enn årene før 2015. Da kom det mellom 9.000 og 12.000 asylsøkere per år, sier UDI-direktør Frode Forfang.

Av de asylsøkerne som kom i fjor, var 29 prosent fra Tyrkia (765 personer), 419 fra Syria og 241 fra Eritrea.

– Antallet asylsøkere fra Tyrkia har steget etter kuppforsøket sommeren 2016. Det har vært varierende fra måned til måned, men det var en markert økning fra sommeren i fjor og ut året, sier Forfang.

Det kom 159 enslige mindreårige i fjor, noe som utgjør 6 prosent av alle asylsøkere. I denne søkergruppen kom til sammen sju av ti fra Syria, Afghanistan og Eritrea.

I tillegg til de 2.654 ordinære asylsøkerne, fikk UDI inn søknader fra 399 personer som tidligere hadde kommet som enslige mindreårige, om fornyet behandling etter midlertidige bestemmelser. Rundt 100 av disse, alle unge menn fra Afghanistan, har fått positivt svar på sin søknad.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.