Sterk nedgang i innvandring på grunn av koronapandemien

I alt 24.400 ikke-nordiske statsborgere innvandret til Norge i 2020, 14.000 færre enn året før. Det var også svakere vekst i personer med flyktningbakgrunn.

Ikke siden 2005 har det vært færre førstegangsinnvandrere til Norge. Nedgangen skyldes hovedsakelig koronapandemien, opplyser Statistisk sentralbyrå (SSB).

Til sammenligning innvandret 38.400 ikke-nordiske statsborgere til Norge i 2019. Arbeid var den viktigste innvandringsbakgrunnen i 2020, i likhet med de to foregående årene.

Svakere vekst i antall flyktninger

Ved inngangen av året var det 240.200 bosatte personer med flyktningbakgrunn i Norge, om lag 1.900 flere enn året før, skriver SSB.

Det er en enda svakere vekst enn de to foregående årene.

Personer med flyktningbakgrunn utgjorde 30 prosent av alle bosatte innvandrere ved inngangen til 2021 – ned 0,1 prosentpoeng fra fjoråret. Av hele befolkningen utgjorde personer med flyktningbakgrunn 4,5 prosent, nokså likt som året før.

Flest flyktninger fra Syria

I alt ble om lag 3.800 personer med flyktningbakgrunn bosatt i Norge i fjor. Av disse kom 1.200 fra Syria, mens rundt 500 kom fra Eritrea.

Ved inngangen av året var det i alt bosatt flest personer med flyktningbakgrunn fra Syria, til sammen 31.400 personer. Den nest største gruppen kom fra Somalia, med 27.200 personer.

Få med asylbakgrunn bosatt

Per 1. januar 2021 var det ingen økning i antall personer med asylbakgrunn sammenlignet med samme tidspunkt året før. Årsaken er at det har blitt bosatt få personer med asylbakgrunn i fjor, bare om lag 1.100 personer.

(©NTB)