Konkurranse om drift av sykehjem

Moss kommune innbyr til åpen anbudkonkurranse på driften av et nytt sykehjem. Politikerne har bestemt at kommunens egen organisasjon ikke får ikke legge inn anbud.

Hvem som får drive Moss sykehjem, blir klart i juni. Det eneste som er helt sikkert er at det ikke blir kommunal drift.


- Vi har knapt med tid, og kommunens egen organisasjon er ikke innrettet på dette. Ved senere anbud er det forutsatt at kommunen også kan konkurrere om oppdrag. Politikerne har også vedtatt å sette hjemmehjelpstjenesten ut på anbud, opplyser kommunalsjef Inger-Johanne Fjeldbraaten til Kommunal Rapport.


Stor konkurranse
Moss er den første kommunen som har reell konkurranse om kommersiell drift av sykehjem. Asker har tidligere inngått kontrakt med ISS om drift av Risenga Bo- og behandlingssenter, men der møtte ikke ISS reell konkurranse på grunn av for knapp tid. Utfallet av anbudskonkurransen i Moss blir derfor svært interessant.
Fem private aktører har fått tilsendt anbudsinnbydelsen. I tillegg har kommunen fått like mange henvendelser om å få anbudspapirene etter at anbudet ble ut lyst i slutten av forrige uke. Anbudsfristen går ut 9. mai. Kommunen regner med bruke en måneds tid på avgjørelsen om operatøransvar.
Kontrakten skal forløpig gjelde for fire år av gangen og blir dermed minst verdt 33 millioner kroner. Sykehjemmet skal være ferdig til innflytting i oktober. De 25 beboerne er senildemente med svært stort omsorgsbehov. Det tas sikte på et annet byggetrinn, der det kommer 20 plasser i tillegg.

Skrevet av: Siri Baastad

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.