Reklame på Nationaltheatret stasjon. Foto: Terje Lien

Klager på millionkontrakter om Oslo-reklame

Oslo kommunes reklameselskap har som eneste formål å bedrive hemmelighetskremmeri og ulovlige direkte anskaffelser av visuell søppelreklame, mener Norges Miljøvernforbund.

Norges Miljøvernforbund mener at kommunal-rapport.no gjennom artikkelserien om Spoveis-Annonsene AS dokumenterer hemmelighold av miljøinformasjon og ulovlige direkteanskaffelser. Nå er ti av artiklene vedlegg til en klage forbundet har sendt Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa).

«Selskapets eneste formål er å bedrive hemmelighetskremmeri og ulovlige direkte anskaffelser av visuell søppelreklame», heter det i klagen.

Bakgrunnen for klagen er selskapets årelange samarbeid med reklameselskapene JCDecaux Norge AS og Clear Channel Norway AS.

Ingen debatt om kollektivreklame

Kommunal-rapport.no har gjennom flere artikler beskrevet salget av reklame i hovedstadens kollektivtrafikk. Det har ikke vært konkurranse om reklamesalget siden 1998, og styret i det kommunale selskapet avgjør i praksis hvor mye reklame byens innbyggere skal eksponeres for.

Beslutningen om å montere 96 nye digitale reklameskjermer på Stortinget T-banestasjon ble for eksempel fattet uten forutgående politisk behandling i bystyret.

– På et slikt detaljnivå må det være selskapet selv som bestemmer. Jeg ser ingen grunn til å sette i gang noen større debatt i bystyret om dette, uttalte samferdselsbyråd Ola Elvestuen (V) da vi skrev om saken i november.

Avviser kritikken

Vi har i dag ikke lykkes i å oppnå kontakt med verken daglig leder eller styreleder i Sporveis-Annonsene AS.

Men, i en tekstmelding beskriver kommunikasjonsdirektør for selskapet Merete Agerbak-Jensen påstandene om søppelreklame som «helt usaklige». Direktøren lar det videre skinne gjennom at selskapsledelsen tar Kofa-klagen med knusende ro:

«Vi mener at det overhodet ikke er noe grunnlag for klagen. Vi vil svare ut saken innen fristen 13. mars. Vi avventer Kofas videre behandling av saken».

Advokat Robert Myhre uttalte alt i september at han mener selskapets årelange samarbeid med reklamegiganten JCDecaux Norge AS innebærer et brudd på anskaffelsesreglene.

– Det kan være en viss tvil om avtalen er en ordinær offentlig anskaffelse eller en såkalt tjenestekonsesjonskontrakt. Under enhver omstendighet skulle det imidlertid ha vært en åpen konkurranse om kontraktene, uttalte Myhre.

Den gang besvarte Agerbak-Jensen kritikken slik:

«Vi vil fastholde at Sporveis-Annonsene AS ikke er bundet av regelverket for offentlige anskaffelser, og har egne juridiske vurderinger som gjør oss trygge på at dette er tilfelle».

Nå blir det altså opp til Kofa å avgjøre.

En klage som straff

Norges Miljøvernforbund skriver i klagen at de ønsker at Sporveis-Annonsene AS skal drives mer miljøvennlig, og at selskapets virksomhet skal være åpen for innsyn.

Les også:Millionomsetning uten ansatte og innsyn

Klagen mot det kommunale reklameselskapet er én av flere klager som er innsendt av Miljøvernforbundet de siste månedene. Forbundet har innledet en ny praksis hvor alle offentlige virksomheter som motarbeider dem, risikerer Kofa-klage.

«NMF ønsker gjennom denne KOFA-klagen å gi Sporveis-annonsene AS og andre offentlige virksomheter opplæring i noe av miljøregelverket som gjelder innen lov om offentlige anskaffelser. NMF har tro på at viktige og sentrale beslutningstakere i Sporveis-annonsene AS setter seg godt inn i hva som står i denne klagen, og at disse personene derved også lærer seg mer om de viktige miljøbestemmelsene som gjelder i forhold til lov om offentlige anskaffelser», skriver forbundet.

Kommunal-rapport.no har vært i kontakt med JCDecaux Norge AS. Administrerende direktør Øyvind Markussen ønsker ikke å kommentere Kofa-klagen.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.