94 bedrifter fikk tilsendt informasjon om konkurransen om levering av matvarer til kommunale enheter i Flatanger kommune. Likevel brøt kommunen anskaffelsesreglene, konkluderer Klagenemnda for offentlige anskaffelser.

94 bedrifter fikk tilsendt informasjon om konkurransen om levering av matvarer til kommunale enheter i Flatanger kommune. Likevel brøt kommunen anskaffelsesreglene, konkluderer Klagenemnda for offentlige anskaffelser.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Glemte å huke av for EU-utlysning – fikk gebyr

Et uteglemt kryss i anbudsutlysningen kostet Flatanger kommune 174.000 kroner.

Da Flatanger kommune skulle utlyse anbudskonkurranse for innkjøp og levering av matvarer til flere kommunale enheter, haket ikke kommunen av for utlysning i EU-området. Det til tross for at den estimerte verdien av kontrakten var 7,2 millioner kroner uten moms – langt over EØS-terskelverdien på 2,05 millioner kroner.

Kontrakten ble dermed en ulovlig direkte anskaffelse, konkluderer Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa). Nå har Flatanger kommune blitt ilagt 175.000 kroner i gebyr.