Pensjon på anbud: Storebrand billigst, men tapte nye Øygarden

Innkjøp. KLP stakk av med seieren i den første anbudskonkurransen etter Storebrands gjeninntreden på markedet for kommunal tjenestepensjon. Tap til tross; Hippe henger ikke med hodet. 
Storebrand og Jon Hippe utfordrer KLP i markedet for kommunal tjenestepensjon. Selv om første stikk gikk til KLP, er Hippe offensiv med tanke på kommende anbudsprosesser. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

– Vi er fornøyd i den forstand at vi føler at vi er godt rustet til å ta denne konkurransen. Sannheten er at vi lurte på hvor vi stod, det var vår hovedmotivasjon for å delta. Nå vet vi det. Jeg er veldig ivrig og fornøyd med at vi nå vet at vi kan levere et godt tilbud til mange i Kommune-Norge, sier Jon Hippe, direktør for forretningsområdet offentlig sektor i Storebrand. 

Fellesnemnda for nye Øygarden lukket dørene da spørsmålet om valg av ny leverandør for forsikret pensjonsløsning ble behandlet. Sakspapirene er unntatt offentlighet. 

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.