Gode tilbakemeldinger gjør at helseminister Bent Høie (H) vil utvide prøveordningen med primærhelseteam. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Utvider ordningen med primærhelseteam

Helseminister Bent Høie (H) åpner opp for at flere legekontorer kan bli med i prøveordningen.

1. april 2018 startet et pilotprosjekt i ni kommuner der målet er å teste om primærhelseteam i fastlegepraksiser gir et bedre tilbud til pasientene enn den vanlige fastlegepraksisen. I et primærhelseteam samarbeider fastlege, sykepleier og helsesekretær om å gi pasienten bedre og tettere oppfølging. 

Nå åpnes det opp for at flere legekontorer kan bli med i prøveordningen.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.