Befolkningsframskrivinger viser at det mot slutten av 2030-tallet for første gang vil være flere i alderen 65 år og eldre enn i alderen 20 år eller yngre i Norge. Illustrasjonsfoto: Colourbox.comColourbox.com

Små kommuner har høyest andel eldre

Selv om de fleste eldre bor i store kommuner, er andelen eldre større i små enn i store kommuner. Dette innebærer at etterspørselen etter omsorgstjenester relativt sett kan være større i små enn i store kommuner, skriver SSB.

I de aller største kommunene, med 50.000 eller flere innbyggere, var det rundt 24 prosent av dem i alderen 65 år og eldre som brukte omsorgstjenester. Til sammenligning var tilsvarende andel i de minste kommunene 30 prosent, mens den var 27 prosent i kommuner med 2.000-5.000 innbyggere, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB) i en artikkel om kommunestørrelse og innbyggernes bruk av omsorgstjenester (ekstern lenke).

Ikke overraskende øker bruken av omsorgstjenester med alderen. I gruppen på 65 år og eldre brukte 24 prosent en eller flere omsorgstjenester i 2017, men prosentandelen for befolkningen under ett var på 6,8. Om lag 50 prosent av alle mellom 80 og 89 år brukte en eller flere omsorgstjenester, men SSB påpeker også at det er mer overraskende at halvparten av innbyggerne i denne aldersgruppa ikke har brukt omsorgstjenster i 2017.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.