Manglende tilbud om hjemmekontroll etter fødsel er et hyppig regelbrudd i de lovpålagte tjenestene til barn mellom 0 og 6 år. Foto: Colourbox
Manglende tilbud om hjemmekontroll etter fødsel er et hyppig regelbrudd i de lovpålagte tjenestene til barn mellom 0 og 6 år. Foto: Colourbox
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Sju av ti helsestasjoner brøt loven i 2013

Tilsynsmeldingen fra i fjor viser at 56 av 78 helsestasjoner som ble sjekket ikke gjennomførte sjekk av barn korrekt, tilstrekkelig eller til rett tid.

Tilsynsmeldingen fra Helsetilsynet omtaler et landsomfattende tilsyn med 78 helsestasjoner i kommuner og bydeler i fjor og viser at 56 av helsestasjonene begikk minst et lovbrudd når det gjaldt lovpålagte tjenester til barn i alderen 0– 6 år.

Helsestasjonen er en hjørnestein i forebyggende helsearbeid, men likevel har mange kommuner redusert det pålagte programmet og/eller slått sammen kontroller. Ofte ble ressursmangel oppgitt som årsak til de ulovlige endringene.