Tomme vaksineglass i en beholder ved Bærum vaksinesenter.
Tomme vaksineglass i en beholder ved Bærum vaksinesenter.Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Regjeringsutvalg foreslår «betydelig skjevfordeling» av vaksiner

Å gi langt flere vaksiner til områder med høy smitte vil gi færre syke og døde, mener regjeringens samfunnsøkonomiske ekspertutvalg.

«Dersom målet med vaksinasjonen er færrest mulig døde og syke for landet som helhet, vil det være riktig med betydelig skjevdeling til fordel for områder der man forventer et høyt smittenivå fremover», skriver ekspertutvalget i sine anbefalinger til regjeringen i forbindelse med gjenåpningsplanen.

Utvalget ledes av professor Steinar Holden.

Regjeringen har allerede innført skjevfordeling av vaksiner til områder med høy smitte, men skjevfordelingen er blitt kritisert for å være for moderat. 

9. mars anbefalte FHI at Oslo skulle få 43 prosent mer vaksine enn det kommunen inntil da hadde fått. Før 9. mars skjedde fordelingen etter folketall over 65 år. Konsekvensen var at Oslo, som har en stor andel yngre innbyggere og samtidig mest smitte, fikk en liten andel vaksine.

Poengterer tidsbruk

– Jo lenger tid det tar før en slik målrettet vaksinestrategi gjennomføres, desto større blir kostnadene i form av større helsetap og større tiltaksbyrde for landet sett under ett, skriver Holdenutvalget.

De påpeker at dersom man skjevfordeler, vil vaksinen først gis til de befolkningsgruppene som har størst risiko for alvorlig helsetap, og dermed størst behov for beskyttelse.

– Gevinsten ved å dempe smittespredningen vil også være størst i områder med høyt smittenivå. Ved bredere målsettinger som også tar hensyn til tiltaksbyrden, forsterkes argumentet for tidlig tildeling av vaksiner til områder med strenge tiltak, konkluderer utvalget.

Utvalget åpner også for å prioritere yrkesgrupper med høy smitterisiko. Det gjelder blant annet barnehageansatte og grunnskolelærere og -assistenter, særlig i Oslo-området, langt høyere forekomst av smitte enn gjennomsnittet.

(©NTB)

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.