Til tross for effektive smittetiltak er innvandrere i Norge fortsatt overrepresentert i smittestatistikken, ifølge FHI-rapport.
Til tross for effektive smittetiltak er innvandrere i Norge fortsatt overrepresentert i smittestatistikken, ifølge FHI-rapport.Foto: Thomas Brun / NTB

Rapport: Smitten fortsatt størst blant innvandrere til tross for smittevernstiltak

Smittereduserende tiltak overfor innvandrere i Norge har trolig fungert, men gruppen er fremdeles overrepresentert i smittestatistikken, ifølge ny FHI-rapport.

Folkehelseinstituttets (FHI) foreløpige resultater fra forskningsarbeidet rundt effekten av smittereduserende tiltak for innvandrere viser at gruppen fortsatt topper smittestatistikken til tross for at tiltakene har fungert.

– Tiltak igangsatt for å redusere smitte i innvandrerbefolkningen har fungert etter hensikten, selv om de ikke har vært tilstrekkelige for å fjerne overrepresentasjonen, sier avdelingsdirektør Thor Indseth ved FHI, som er redaktør for rapporten.

Ifølge rapporten gjelder dette særlig tiltak for å senke terskelen for testing og tiltak i forbindelse med reise.

Gjennom pandemien har det vært en betydelig overrepresentasjon i påvist smitte og innleggelser hos personer født utenfor Norge.

Dette skyldes en kombinasjon av faktorer, som hvilke grupper som sosialiserer med hverandre, forsinkelser i smittesporing, kommunikasjonsutfordringer, ulik reiseaktivitet og sosioøkonomiske forskjeller.

Hovedrapporten kommer til høsten, når forskningsprosjektet avsluttes.

(©NTB)

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.