Foto: Jan Fredrik Frantzen/Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN)

Mener utskrivningsklare pasienter kostet sykehuset 185 mill.

At kommunene ikke klarer å ta imot utskrivningsklare pasienter, blir ikke bare dyrt for kommunene selv. Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) mener de med dagens praksis finansierer tjenester som er kommunale. 

– UNN finansierer tjenester som er kommunale gjennom dagens praksis, skriver administrasjonen ved sykehuset i en saksutredning som sykehusstyret behandlet før jul.

Reglene om utskrivningsklare (USK) sykehuspasienter har vært omstridt siden regjeringen innførte samhandlingsreformen i 2012. Da fikk kommunene plikt til å betale for pasienter som sykehuset anser for friske til å ligge på sykehus, men som sykehuset mener har behov for et kommunalt tjenestetilbud.