Mange arbeidstakere har måttet benytte seg av egenerklæring. Det legemeldte sykefraværet i 1. kvartal 2019 var 5 prosent og det egenmeldte var 0,9 prosent. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Lavest sykefravær i Oslo og Rogaland

Personer med arbeidssted i Nordland hadde det høyeste sykefraværet i 1. kvartal 2019. Oslo og Rogaland kan skilte med de laveste fraværstallene.

Statistisk Sentralbyrå (SSB) har sluppet sykefraværstallene for årets tre første måneder. På landsbasis var det sesong- og influensajusterte sykefraværet på 5,9 prosent i denne perioden, hvilket er omtrent på samme nivå som forrige kvartal.

Svak økning

Oslo og Rogaland kan glede seg over det laveste sykefraværet på 5,8 prosent. På den andre siden av skalaen finner du Norland, med en sykefraværsprosent på 7,9. Ifølge SSB er «Fylkene med sterkest nedgang i sykefraværet fra samme kvartal året før var Vest-Agder, Rogaland og Vestfold. Aust-Agder og Nordland hadde sterkest økning». 

SSB sammenstiller de ferske fraværstallene med målsettingen i den nye IA-avtalen om at sykefraværet skal reduseres med 10 prosent sammenlignet med 2018. Tallene for årets første kvartal bidrar ikke nevneverdig til å oppnå IA-avtalens målsetting, for som SSB konstaterer: «Sammenlignet med årsgjennomsnittet av de sesong- og influensajusterte tallene for 2018, var det en svak økning på 1,9 prosent i 1. kvartal 2019».

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.