– Det er viktig med framdrift, sier styreleder Bjørn Arild Gram i KS om det nye aksjeselskapet.

– Det er viktig med framdrift, sier styreleder Bjørn Arild Gram i KS om det nye aksjeselskapet.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

KS starter et eget aksjeselskap for Akson journal

KS starter et aksjeselskap i egen regi som skal utrede hvordan anskaffelsen av Akson journal til over 6 milliarder kroner skal skje. 

– Dette er et forsøk fra KS på å spille en rolle for å få fram beslutningsgrunnlaget som alle trenger for å kunne beslutte om man vil gå videre med en anskaffelsesprosess. I bunn ligger en forutsetning fra nasjonale myndigheter om at det skal etableres et selskap før sommeren, sier styreleder Bjørn Arild Gram (Sp) i KS.

I november overtok kommunedirektøren i Stavanger kommune, Per Kristian Vareide, som leder av Akson journal styringsgruppe. Da het det at det «videre arbeidet er et felles prosjekt mellom stat, kommune og KS.»

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.