Høies forslag til ny e-helselov ble lagt fram i slutten av oktober i fjor, og høringsfristen utløp 15. januar. Ikke alle er begeistret. Foto: Gorm Kallestad, NTB scanpix

Flest negative høringssvar om forslaget til ny e-helselov

Helseminister Bent Høie (H) lovet å gjøre arbeidsdag og behandling bedre med digital helsetjeneste. Men flesteparten som har svart på høringen, er negative.

Høies forslag til ny e-helselov ble lagt fram i slutten av oktober i fjor, og høringsfristen utløp 15. januar, skriver Dagsavisen.

Oslo kommune, Legeforeningen og Abelia er blant dem som advarer mot lovforslaget at det vil føre til enda høyere kostnader, enda lavere innovasjonsevne, mer forsinkelser og tregere digitalisering.

– For pasientenes del betyr det at digitale pasientløsninger skyves enda lenger ut i tid. Helsepersonell må i tillegg bruke mer tid på journalsystemet, noe som igjen gir mindre tid til pasientene, sier Marit Hermansen, president i Legeforeningen.

Sykepleierforbundet, KS, Tannlegeforeningen, Apotekforeningen, Psykologforeningen, Drammen kommune, Asker kommune og sykehusforetakene er også negative, både til styringsmodellen og finansieringsmodellen.

KS har også uttalt seg negativt. De mener lovforslaget ikke er godt nok utredet og ikke bør fremmes før nasjonale e-helseløsninger er ferdig utviklet,

https://kommunal-rapport.no/2019/12/ks-stotter-ikke-regjeringens-forslag-til-ny-e-helselov

Legeforeningen, der rundt 95 prosent av alle yrkesaktive leger i Norge er medlem, mener forslaget er svakt fordi det ikke tar utgangspunkt i helsetjenestens hovedformål, nemlig å yte sikker og effektiv helsehjelp til enkeltpasienter.

Helse og omsorgsdepartementet (HOD) opplyser i en kommentar til høringssvarene at det arbeider med gjennomgang og vurdering av høringsinnspillene og derfor ikke kan kommentere saken.

(©NTB)

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.