Fastleger på kortvarig opphold i distriktene

Pasienter i Distrikts-Norge som har en ung, mannlig fastlege, får trolig ikke beholde ham særlig lenge.

Et av målene med fastlegeordningen fra 2001 var å skape mer kontinuitet i pasient-lege-forholdet.

Fastlegeavtalene varer over tre ganger så lenge i de største kommunene sammenliknet med de minste, skriver Tidsskrift for Den norske legeforening, som omtaler en studie fra Nasjonalt senter for distriktsmedisin.

Studien tar for seg fastlegeavtaler i perioden 2001 til 2014 og ser det dette i sammenheng med størrelsen på kommunen, kjønn og alder på fastlegen.

I distriktene varte fastlegeavtalen i snitt (median) 2,75 år, mens i de største kommunene var varigheten 8,37 år.

Stabiliteten økte betraktelig dersom legen var en kvinne, og studien viser også at yngre leger sier opp avtaletiden hurtigere enn eldre leger. (©NTB)

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.