Helseminister Bent Høie erkjenner at det haster med å løse utfordringene som påpekes i evalueringen av fastelegeordningen. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Fastlegeordningen: De friske mest fornøyd

Uhåndterbar arbeidsbelastning og rekrutteringsutfordringer. Det er to av hovedfunnene i evalueringen av fastlegeordningen.

Konsulentselskapene EY og Vista Analyse har på oppdrag fra Helsedirektoratet evaluert fastlegeordningen. Resultatet ble i dag presentert. Intensjonen er å etablere et omforent faktagrunnlag. Finn Holm i EY håper evalueringsrapporten kan bidra til at:

– Vi kanskje i tiden fremover kan bruke litt mindre tid til å diskutere status, men heller bruke alle de gode kreftene i tjenesten til å fokusere på å finne gode løsninger.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.