- Det er alt for tidlig å innføre betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter innen psykiatri og rusbehandling, mener seniorforsker Solveig Osborg Ose ved SINTEF. Foto: SINTEF

Fagfolk kritiske til betalingsplikt for psykisk syke

Fra i år må kommunene betale for utskrivningsklare rus- og psykiatripasienter på sykehus. – Jeg ville heller gitt «bøter» til sykehus som ikke samarbeider med kommunene, sier SINTEF-forsker. 

Fra årsskiftet må kommunene betale nær 5.000 kroner per døgn for rus- og psykiatripasienter som er klare for utskrivning, men ikke kan sendes hjem uten et egnet tilbud i kommunen. 

Betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter

Fra 1. januar i år skal kommunene betale 4.885 kroner per sykehusdøgn for utskrivningsklare pasienter innen psykiatri og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Betalingsplikten gjelder for pasienter som ikke vil klare seg selv etter utskrivning, og som venter på et kommunalt tilbud.

Kommunene får 185 millioner kroner ekstra i rammetilskudd til den nye ordningen. Det dekker snaut 38.000 sykehusdøgn.

Betalingsplikt ble innført for utskrivningsklare pasienter på somatiske avdelinger i 2012. 

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.