Enige om strakstiltak for fastlegene

Partene er enige om en avtale som styrker fastlegeordningen med 180 millioner kroner. Den skal bidra til rekruttering, samhandling og en stabil ordning. 

Legeforeningen, Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), de regionale helseforetakene og KS har blitt enige om en ny statsavtale for fastlegeordningen. Den nye avtalen innebærer at:

* En ny tilskuddsordning på 50 millioner kroner skal gi kompensasjon til næringsdrivende fastleger som har mange pasienter på listen som krever mye oppfølging.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.