Etter ti års pause skal samarbeidet i gang igjen, kunngjorde partene på Fastlegekonferansen fredag. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Blåser liv i gammelt samarbeid for å styrke fastlegeordningen

Fastlegeordningen skal på skinner, og Legeforeningen, helsemyndighetene og KS starter opp igjen et samarbeid for å få det til.

Etter ti års pause skal samarbeidet i gang igjen, kunngjorde partene på Fastlegekonferansen fredag.

– Fastlegeordningen har vært en stor suksess som har bidratt til at innbyggerne har fått et godt og trygt helsetilbud der de bor. Men vi må sørge for at ordningen er tilpasset endringene i samfunnet og utvikler seg etter befolkningens behov. Da er det viktig at de ansvarlige for ordningen har en fast møteplass for å drøfte ulike utfordringer og se på mulige løsninger, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

En gjennomgang VG gjorde tidligere i høst, viste at kommuner over hele landet sliter med å få tak i fastleger. Rekrutteringssvikten rammer mange hundre tusen innbyggere.

Etterlyst

Både KS og Legeforeningen har lenge etterlyst et tettere samarbeid med staten om fastlegeordningen.

– Kommunene melder at det er utfordrende å ivareta ansvaret overfor innbyggerne, blant annet fordi det er vanskelig å rekruttere og beholde fastleger. KS er opptatt av å bidra til en ordning med god kvalitet og riktig arbeidsbelastning, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Målet med trepartssamarbeidet er en tettere dialog mellom KS, Legeforeningen og staten om blant annet rekruttering, utdanning og finansiering av fastlegeordningen. President Marit Hermansen i Legeforeningen understreker at samarbeidet må føre til konkrete tiltak og målrettede virkemidler som videreutvikler ordningen.

– En rekrutteringssatsing og gjennomgang av fastlegenes oppgaver må stå øverst på agendaen, sier hun.

Lite tilgjengelig

Høie har tidligere sagt at regjeringen vil evaluere fastlegeordningen. En undersøkelse fra Forbrukerrådet i oktober viste at tilgjengeligheten til fastlegene er for dårlig i mange kommuner.

Da fastlegereformen ble innført i 2001, besluttet Stortinget at det skulle etableres et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet, KS og Legeforeningen. I tiden etter innføringen ble imidlertid møtene mindre og mindre hyppige, og siste møte ble avholdt i 2007.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.