KS-leder Gunn Marit Helgesen mener ny KS-rapport understreker behovet for å evaluere finansieringen av fastlegeordningen. Arkivfoto

Betaler 400 millioner ekstra for fastleger

Kommunene subsidierer fastlegeordningen med 400 millioner kroner utover det som er avtalt i hovedmodellen, viser ny KS-rapport.

Stortinget har vedtatt å evaluere finansieringen i fastlegeordningen. For å styrke kunnskapsgrunnlaget har KS gitt konsulentselskapet Ipsos og Samfunnsøkonomisk analyse i oppdrag å kartlegge omfanget av kommunenes egenfinansiering. Rapporten er nå klar. 

Sju av ti kommuner subsidierer fastlegeordningen, ifølge rapporten. De samlete merkostnadene for kommunesektoren anslås til 378 millioner kroner i 2017. Av de kommunene som i dag ikke subsidierer fastlegeordningen, mener halvparten at de vil måtte gjøre det i framtiden.  

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.