- Kommunene er underfinansiert, også på infrastruktur, sier stortingsrepresentant Ruth Mari Grung (Ap). Hun sitter energi- og miljøkomiteen, men ledet næringskomiteen og er saksordfører for helsenæringsmeldingen. Foto: Berit Almendingen

Ap lover kommunene penger til nasjonale e-helseløsninger

– Stortinget kan ikke forvente at kommunene skal ta hele regningen på 11 milliarder kroner for det nye e-helsesystemet Akson, sier stortingspolitiker Ruth Mari Grung (Ap).

Grung kom med løftet på EHiN-konferansen i Oslo tirsdag. Der var hun invitert til å diskutere hvordan innretningen på en ny felles løsning for en kommunal journal, Akson, som skal innføres i alle kommuner i Norge, foruten kommunene i Helse Midt, bør være.

VIL PÅLEGGE BETALING

Helse og omsorgsdepartementet vil lovregulere føglende:

En plikt til å gjøre tilgjengelig og betale for de etablerte nasjonale e-helseløsningene kjernejournal, e-resept, helsenorge.no og helsenettet inkludert grunndata og helseID.

Regionale helseforetak og kommuner skal betale for forvaltning og drift av de nasjonale e-helseløsningene og private virksomheter skal betale for helsenettet.

Apotekene og bandasjistene skal i tillegg betale for e-resept.

Forslaget innebærer at Norsk Helsenett SF blir pålagt å gjøre de nasjonale e-helseløsningene tilgjengelige for virksomheter i helse- og omsorgstjenesten, og at helseforetak, kommuner, fylkeskommuner og private virksomheter blir pålagt å gjøre løsningene tilgjengelige for personell i egen virksomhet.

Departementet foreslår at nærmere bestemmelser om betaling fastsettes i forskrift.

Kilde: Forslag til lov om e-helse (e-helseloven) og endringer i forskrift om IKTstandardisering

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.