Leder i Allmennlegeforeningen, Tom Ole Øren, sier de får stadig flere bekymringsmeldinger om at det er vanskeligere å rekruttere nye leger til mer sentrale strøk. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpixGorm Kallestad / NTB scanpix

Allmennlegeforeningen: Færre leger utenfor storbyene

Allmennlegeforeningen er bekymret over stort gjennomtrekk når stadig færre fastleger ønsker å jobbe utenfor storbyene.

Leder i Allmennlegeforeningen, Tom Ole Øren, sier til  P4 de får stadig flere bekymringsmeldinger om at det er vanskeligere å rekruttere nye leger i en rekke byer utenom de største byene, og at trenden brer seg over hele landet.

Øren peker på høyere press, flere plikter og lavere pasientgrunnlag. I tillegg forbindes det ofte med stor privatøkonomisk risiko å etablere seg.

– I en etableringsfase der mange stifter familie og kjøper hus, så blir det vanskelig, sier han.

I Lillehammer sto nylig et legekontor uten lege i én uke, hvilket førte til at 700 pasienter i realiteten var uten legetilbud, skrev  Gudbrandsdølen Dagningen forrige uke. Samtlige fastlegehjemler i Lillehammer er besatt av privatpraktiserende leger som har fastlegeavtale med Lillehammer kommune. Legene er dermed selvstendig næringsdrivende uten fast lønn.

– Å være fastlege er ikke lenger så attraktivt, særlig ikke for unge og nyutdannede leger. For det medfører et stort faglig press, foruten at det også kan være forbundet med privatøkonomisk risiko, sa kommuneoverlege Morten Bergkåsa til avisen.

Avdelingsdirektør for helse og velferd i Kommunenes interesseorganisasjon KS, Åse Laila Snåre, forstår problemet:

– Kommunene har et ansvar for å sørge for at alle får nødvendig helsehjelp. Og det kan godt tenkes at noen bør basere fastlegeordningen på kommunalt ansatte leger, sier hun til P4.

(©NTB)

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.