Muligheten for å godkjenne nye privat- og yrkesskoler blir strammet inn når ny privatskolelov trer i kraft.

Muligheten for å godkjenne nye privat- og yrkesskoler blir strammet inn når ny privatskolelov trer i kraft.

Foto: Colourbox

Ny lov gjør det vanskeligere å opprette privatskoler

Onsdag trer den nye privatskoleloven i kraft, og det innebærer at muligheten for å godkjenne nye privat- og yrkesskoler blir strammet inn.

– En forutsetning for at Norge skal være et land med små forskjeller og høy tillit, er en sterk offentlig fellesskole der barn og unge med ulik bakgrunn møtes og lærer sammen. Det gjør noe med det norske samfunnet, som skal være åpent og tolerant, når folk med ulik sosial og kulturell bakgrunn i mindre grad møtes i de samme klasserommene. Derfor kan vi ikke fortsette å privatisere og splitte opp skolesystemet vårt, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i en pressemelding.

Vil stanse privatisering

De siste ti årene har det i snitt blitt opprettet én ny privatskole i måneden i Norge. Den nye loven innskrenker muligheten til å opprette nye skoler og å utvide eksisterende tilbud.

– Regjeringen vil stanse privatiseringen og bygge en sterkere og mer mangfoldig offentlig fellesskole. De tilbudene som Solberg-regjeringen mente man trengte private skoler for å gi, mener jeg i stedet kan gis i den offentlige fellesskolen. Du skal ikke trenge å betale privatskoler for å kunne fordype deg i for eksempel realfag og idrett, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Må være reelt supplement

For å bli godkjent må nå privatskoler representere et reelt supplement til den offentlige fellesskolen. De kan for eksempel bli godkjent med basis i en anerkjent pedagogisk retning, som steinerskoler eller som internasjonal skole.

(©NTB)