Regnskapsresultater på ny måte fra Kommunal Rapport

Fra redaksjonen. I år publiserer Kommunal Rapport flere artikler enn noen gang om regnskapsresultatene i Kommune-Norge. Automatisering gjør oppgaven mulig.
Kommunal Rapport leser regnskapsrapportene fra kommunene automatisk, og journalisten skriver artiklene ved hjelp av kommandoer til dataprogrammet som leser rapportene og deretter returnerer den korrekte teksten basert på funnene i regnskapet.

Fredag 15. februar er den formelle fristen kommuner og fylkeskommuner har til å levere regnskapet til revisjon. Da er det også offentlig tilgjengelig.

Kommunal Rapport har i mange år samlet inn disse regnskapstallene, og publisert artikler om de rent økonomiske resultatene under vignetten Resultatbørsen.

I år blir det publisert flere artikler enn noen gang, fordi automatisering – også kalt robotjournalistikk – gjør det mulig.

– Det er viktig å ta i bruk teknologien på en slik måte at vi kan drive mest mulig journalistikk innenfor de ressursene vi har. En kvalitetsbevisst bruk av automatiserte artikler er derfor et veldig godt verktøy for Kommunal Rapport, sier sjefredaktør Britt Sofie Hestvik.

Regnskap har lenge vært kilde til automatisert journalistikk, og blant annet nyhetsbyrået Reuters har i mange år hatt et system som automatisk leser regnskapsrapporter fra aksjeselskaper, og som deretter genererer artikler på basis av rapportene.

Kommunal Rapports artikkelrobot henter imidlertid også inn informasjon fra andre kilder. Blant annet ligger det inne historikk i databasen som sørger for at kommuner som i år setter rekord i driftsresultat eller disposisjonsfond, vil få det kommentert i teksten. Om de økonomiske nøkkeltallene som har vært i bruk i Kommunebarometeret har vært gode eller dårlige, blir også lagt vekt på. Robek-kommuner blir spesielt kommentert.

– Utfordringen med automatiserte redaksjonelle artikler er å sikre at vi får fram den informasjonen som er vesentlig, kommenterer utviklingsredaktør Ole Petter Pedersen.

Alle artiklene blir gjennomgått før publisering.

– At artikkelen er automatisk sammensatt, betyr ikke at den ikke er skrevet av en journalist. Vi har bare gjort nøyaktig de samme analysene for alle kommuner, og ikke drevet etter innfallsmetoden fra gang til gang. 

Artiklene som blir publisert er ganske omfattende, og gir leseren informasjon om hele Kommune-Norge i tillegg til den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen. 

– En annen, god løsning ville vært å lage kortere tekster som bare konsentrerte seg om den enkelte kommune, for å unngå at ivrige lesere som går igjennom mange artikler, får lese noe av det samme fra gang til gang. Samtidig kan du nå lese artikkelen om din kommune og etter mitt skjønn være godt orientert både om økonomien i kommunen og Kommune-Norge, sier Pedersen, som har utviklet artikkelroboten.

Teknologien som brukes er helt vanlige kontorprogrammer, en vanlig datamaskin og kodespråket VBA, som er integrert i dataprogrammene som er i bruk.

Kommunal Rapport bruker fra før automatisering innen store redaksjonelle prosjekter som Kommunebarometeret og Leverandørdatabasen.
 

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.