– UDI venter et behov på omtrent 2.000 flere mottaksplasser for å kunne tilby et sted å bo for alle asylsøkerne som kommer høsten 2024 og fremover, sier direktør for mottak og retur, Borghild Fløtre i Utlendingsdirektoratet (UDI).

– UDI venter et behov på omtrent 2.000 flere mottaksplasser for å kunne tilby et sted å bo for alle asylsøkerne som kommer høsten 2024 og fremover, sier direktør for mottak og retur, Borghild Fløtre i Utlendingsdirektoratet (UDI).

Foto: UDI

Venter flere flyktninger i løpet av sommeren

Det kommer færre flyktninger enn før, men UDI venter en økning i løpet av sommeren og høsten.

Utlendingsdirektoratet (UDI) er nå i ferd med å avvikle akuttinnkvarteringene og erstatte dem med mindre kostbare ordinære asylmottak. Akuttinnkvarteringer er bare ment for kort botid i perioder med et raskt og uventet stort behov for nye mottaksplasser, noe som ikke er tilfellet nå, skriver UDI i en pressemelding.

Fra 250 til nedleggelse