Flere kommuner har på kort varsel sagt ja til å bosette afghanske flyktninger, opplyste IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn på et pressemøte i dag, onsdag.

Flere kommuner har på kort varsel sagt ja til å bosette afghanske flyktninger, opplyste IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn på et pressemøte i dag, onsdag.

Foto: Terje Lien

– Stor vilje til å bosette afghanske flyktninger

Flere hundre afghanske flyktninger skal bosettes i kommunene den nærmeste tiden. 235 afghanere allerede bosatt i en kommune eller er på vei ut.

– 30 kommuner sa ja til å bosette innen 48 timer da vi sendte ut de første henvendelsene. Kommunene har vist stor vilje til å bosette disse flyktningene og til å finne midlertidige løsninger for bolig, om nødvendig. Basert på dette, ser det lyst ut med tanke på å klare oppgavene, sier Libe Rieber-Mohn.

Per i dag er 235 afghanere allerede bosatt i en kommune eller er på vei ut, opplyser hun.