Oslo har høyest andel innvandrere

Flyktninger og integrering. Ingen andre kommuner har så høy andel innbyggere med innvandrerbakgrunn som Oslo, hvor andelen er 33,4 prosent. Her kan du se hele oversikten.
Oslo er kommunen med størst andel innvandrere viser nye tall fra SSB. Arkivfoto: Patrick da Silva Sæther

Nye tall fra statistikken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre viser at i 2018 steg antall innvandrere som ble registrert bosatt i Norge med 18.400.

Dette er en mindre tilvekst enn det vi har sett de siste årene, og sammenlignet med toppåret 2013 da tilveksten var på hele 46 600 personer, er dette en beskjeden økning. Vi må helt tilbake til 2005 for å finne et år med lavere tilvekst. Dette året ble det registrert en økning på 17 500 innvandrere.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.