– Ytringsfriheten går svært langt, også for ansatte i vår sektor, fastslår administrerende direktør Lasse Hansen. Foto: Magnus K. BjørkeMagnus Knutsen Bjørke

Vil sikre ansattes ytringsfrihet

KS tar på seg jobben med å veilede kommunene om ytringsfrihet og varslervern. Men først skal de utrede hvordan kommunene praktiserer dette i dag.    

Hovedstyret i KS har bevilget 900.000 kroner til en utredning om status for ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner. 

– Hovedstyret legger til grunn at ytringsfriheten er en menneskerett, og at denne retten går svært langt, også for ansatte i vår sektor. Ytringsfrihet og varslingsrutiner henger sammen. Gode varslingsrutiner er viktig for å sikre et godt ytringsklima, sier administrerende direktør i KS, Lasse Hansen til KS’ nettside, ks.no.