Ordfører Ole André Myhrvold (Sp) får full støtte av kommunerevisjonen og kontrollutvalgets flertall i Trøgstad. Bildet er fra kontrollutvalgets møte 15. februar, da ordføreren (i midten) forklarte seg om saken. Arkivfoto: Marte Danbolt

– Hadde fullmakt til å inngå avtale

Ordfører Ole André Myhrvold (Sp) i Trøgstad hadde fullmakt til å inngå 9-millionersavtale med selskap, ifølge revisjonsrapport. Kontrollutvalgets mindretall er fortsatt kritisk.

– Jeg håper vi nå kan være ferdig med den delen av saken, og konsentrere oss om å skape bedre tjenester og et bedre tilbud for trøgstingene, sier Myhrvold til Kommunal Rapport.

Rapporten fra Indre Østfold kommunerevisjon IKS  ble lagt fram i et ekstraordinært møte i kontrollutvalget torsdag kveld. Revisjonen konkluderer med at ordføreren hadde fullmakt til å avslutte forhandlingene med selskapet KonseptPluss AS. Det var heller ikke nødvendig å legge den framforhandlete avtalen fram for godkjenning i politisk organ, ifølge revisjonen.