Ånstadblåheia vindpark i Nordland: Her er det er installert 14 Vestas turbiner på 3,6 MW hver. Rotordiameter er 126 meter, tårnhøyde 87 meter. Total effekt er 50,4 MW. Årsproduksjon er 150 GWh. Kraftverket eies av Fortum, og driftes av Nordkraft.

Ånstadblåheia vindpark i Nordland: Her er det er installert 14 Vestas turbiner på 3,6 MW hver. Rotordiameter er 126 meter, tårnhøyde 87 meter. Total effekt er 50,4 MW. Årsproduksjon er 150 GWh. Kraftverket eies av Fortum, og driftes av Nordkraft.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Rekordhøy vindkraftproduksjon i fjor

Vindkraftproduksjonen endte på 9,9 terawattimer i 2020. Det er hele 79 prosent mer enn året før og ny rekord.

Produksjonen var hele 4,4 terawattimer (TWh) mer enn i 2019 og vindkraftproduksjonen i 2020 tilsvarte gjennomsnittsforbruket til rundt 620.000 husholdninger, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Rekordtallet må sees i sammenheng med at det har vært store investeringer i vindkraftproduksjonen i Norge de siste årene, med bygging av stadig flere vindkraftanlegg.

Den totale produksjonen av kraft var på hele 154,2 TWh i 2020. Det er 15 prosent eller 19,6 TWh mer sammenlignet med 2019, og det høyeste nivået som er registrert i statistikken, ifølge SSB.

Vannkraftproduksjon sto for hele 91,8 prosent av den totale kraftproduksjonen i Norge i fjor.

Forbruket av kraft i fjor gikk ned med 0,2 prosent, mens nettoeksporten økte til 20,5 TWh, som er det høyeste som er registrert i statistikken. Dette skyldes en kombinasjon av høy produksjon og lave strømpriser.

(©NTB)

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.