Vardafjellet vindkraftverk fra byggingen i juni i fjor. Nå er anlegget ferdig, men turbinene står stille som følge av at tv-signaler blir forstyrret av vindturbinene. I tillegg må anlegget forholde seg til strengere støykrav enn forventet.

Vardafjellet vindkraftverk fra byggingen i juni i fjor. Nå er anlegget ferdig, men turbinene står stille som følge av at tv-signaler blir forstyrret av vindturbinene. I tillegg må anlegget forholde seg til strengere støykrav enn forventet.

Foto: Terje Lien

Frykter støykrav vil gi tap på over 100 millioner for vindkraftverk

Sandnes kommune satte strengere krav til støyutslipp fra vindkraftverk enn det konsesjonen legger opp til. Nå frykter vindkraftverket et stort økonomisk tap og ber departementet omgjøre kommunens vedtak.

Det økonomiske tapet som følge av kommunens støykrav er usikkert, men kan vise seg å bli stort. 

Etter ikke å ha nådd gjennom med klage hos Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen), ba Vardafjellet Vindkraft AS Klima- og miljødepartementet om å utsette og å omgjøre kommunens vedtak. 

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.