Vil fylle fisk på tanken i Hardanger

Energi og miljø. Nå jobbes det for å få på plass en biogassfabrikk i Hardanger basert på oppdrettsfisk og husdyrgjødsel.
Død fisk kan sammen med husdyrgjødsel være grunnlag for biogassproduksjon. Ullensvang kommune har nå vedtatt å gå i gang med et forprosjekt med sikte på å bygge en biogassfabrikk basert på fisk og husdyrgjødsel. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Et biogassanlegg som produserer 20 GWh i året, tilsvarende 2 millioner liter diesel, kan bli resultatet hvis man benytter seg av det ressursgrunnlaget som finnes i Hardanger, men klarer man å få økt mengden med fiskeavfall (fiskeensilasje) fra oppdrettsnæringen kan man ende opp med en biogassproduksjon på omtrent 60 GWh, eller 6 millioner liter diesel, heter det i en forstudierapport laget av Rambøll.

Det er Jondal kommune som har fått rapporten fra Rambøll som er en kartlegging av grunnlaget for biogassproduksjon i Hardanger. Rapporten ble klar i fjor, og fra 1. januar i år har Jondal blitt til Ullensvang kommune etter sammenslåing med Odda og Ullensvang.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.