Sandnes i harnisk over NVE i vindkraftsak

Energi og miljø. Sandnes kommune ber departementet hoppe bukk over NVEs fortolkning av hva Sandnes er misfornøyd med, og ber dem heller lese kommunens opprinnelige klageskriv.
Kravene Sandnes kommune har stilt i forbindelse med vindkraftverket på Vardafjell er ikke eller i liten grad fulgt opp av NVE og OED, mener kommunen. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Misnøyen med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fremkommer i et brev fra Sandnes kommune til Olje- og energidepartementet (OED). Brevet er sendt etter at NVE har vurdert og videresendt en klage fra kommunen knyttet til Vardafjellet vindkraftverk. NVE har sendt klagen til departementet til endelig avgjørelse.

Men NVEs fortolkning av hva Sandnes er misfornøyd med og klager på, faller ikke i god jord i Sandnes.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.