I skogen på jakt etter sopp, mose og insekter

Energi og miljø. 123 naturtyper og 2.355 arter i Norge er truet. En storstilt kartlegging skal gjøre det enklere for kommunene å ta hensyn til dem.

Hule eiker og høystaude-løvskog er to av 105 naturtyper som er særlig viktige for det biologiske mangfoldet.En storstilt kartlegging er igangsatt for å plotte slike naturtyper inn på kartet i kartdatabasen Naturbase, som kommunene må sjekke før de sier ja til inngrep. Kommunal Rapport dro til Lier og ble med miljørådgiver Annie Ås Hovind i Norconsult og rådgiver Heidrun Ullerud i Miljødirektoratet på kartleggings-tur.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.