Ingen økning til flom- og skredsikring

Statsbudsjett. Regjeringen forslår samme beløp til flom- og skredsikring i kommunene neste år som årets bevilgning. KS håper Stortinget vil sørge for påplussing.
Selv om forebyggende tiltak mot flom og skred er økonomisk lønnsomme, vil ikke regjeringen øke bevilgningene. Bildet er fra flommen i Glomma i sommer. Foto: Poppe Cornelius, NTB scanpix

Til tross for hyppigere ekstremvær med flom og skred, er det på neste års statsbudsjett foreslått samme beløp til sikringstiltak som i år – 349 millioner kroner.

NVE foreslo ba allerede i 2016 om en årlig bevilgning på 200 millioner kroner årlig i ti år ut over de ordinære bevilgningene til sikringstiltak, men fikk ikke gjennomslag for dette i neste års budsjett heller.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.