vindkraft

Vindkraft-arbeidet på Frøya kan fortsette

Energi og miljø. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ikke funnet grunn til å omgjøre vedtaket om å la Trønderenergi fortsette arbeidet med vindkraftanlegget på Frøya.
6.6 2019 15:12

Lokalt veto mot vindkraft tas opp i Stortinget

Energi og miljø. Norske kommuner bør få vetorett ved utbygging av vindkraft, mener Senterpartiets Sandra Borch.
3.6 2019 08:58

Store urørte natur­områder trues av vind­kraft­utbygging

Energi og miljø. Vindkraft i Norge vil legge beslag på 630 kvadratkilometer urørt natur i Norge, ifølge Miljødirektoratet. Det tilsvarer rundt halvannen gang arealet til Oslo.
27.5 2019 09:19

Fylkesmannen opphever Frøyas bygge­stopp

Energi og miljø. Fylkesmannen opphever Frøya kommunes byggestopp i vindkraftsaken. Trønderenergi får også støtte fra alle de andre eierkommunene.     
10.5 2019 13:07

Frp-statsråd over­kjørte kom­munen i to vindkraft­saker

Energi og miljø. Kommunene skal ha siste ordet om vindkraft på land, vedtok Frp-landsmøtet. Men Terje Søviknes (Frp) overkjørte kommunene to ganger da han var statsråd, og Kjell-Børge Freiberg (Frp) vurderer å gjøre det i Frøya-saken.
10.5 2019 10:57

Ber statsråden holde fingrene av fatet i vindkraftsaken

Energi og miljø. Mot to stemmer vedtok kommunestyret i Frøya å advare energiminister Kjell-Børre Freiberg (Frp) mot å gripe inn med statlig plan for å få realisert Frøya vindpark.   
3.5 2019 10:53

Håper på rask av­klaring av vindkraft-stopp

Energi og miljø. Trønderenergis mulige erstatningskrav mot Frøya kommune vokser med en halv million kroner hver dag. Både ordføreren og energiselskapet håper på en rask avklaring av kommunens rett til å stoppe vindkraftutbyggingen.  
29.4 2019 11:52

Peker ut 13 om­råder egnet for vind­kraft

Energi og miljø. NVE har vurdert 43 områder med tanke på vindkraftutbygging og valgt ut de 13 mest egnede. Ingen områder i Troms, Oppland eller Akershus er blant disse.
1.4 2019 13:09

Vindmølle­tur skaper storm i Marker

Energi og miljø. Hvorfor dro Marker formannskap på tur til vindkraftselskapet BKW i Sveits i all stillhet, og hva gjorde de på turen? Ordføreren orienterer kommunestyret i dag. 
12.6 2018 13:02

Kommunalt selskap tapte nesten en kvart milliard på vindkraft

Energi og miljø. Midtfjellet Vindpark AS hadde et underskudd på 240 millioner kroner før skatt i fjor. Billig strøm gjør at vindmøller ikke er lønnsomt, sier analytiker.
2.8 2016 08:28

Sider