– Det er flere i kommunen som har solgt enebolig og har kjøpt leilighet her på Åkle, sier Monica Verdal som er enhetsleder helse og omsorg i Iveland.

– Det er flere i kommunen som har solgt enebolig og har kjøpt leilighet her på Åkle, sier Monica Verdal som er enhetsleder helse og omsorg i Iveland.

Alle foto: Britt Glosvik

Slik møter de eldrebølgen: – Vil at folk begynner å planlegge før hjelpebehovet er til stede

Å bo hjemme betyr ikke nødvendigvis å bo der man har bodd hele livet. Slik tenker Iveland kommune, som møter eldrebølgen med stedsutvikling. 

Iveland

– Det er smart å bo riktig ut ifra behovene man har. Og vi som organisasjon må våge å snakke om boliger.